Polamel logo

Jak często należy wymieniać pas klinowy?


Na każdy samochód składa się wiele części, które bezpośrednio lub pośrednio od siebie zależą. Tworzą one skomplikowaną układankę, z którą wszystko jest w porządku jedynie wówczas, jeżeli każdy element jest na swoim miejscu i poprawnie funkcjonuje. Jeśli zaś z układu tego wyjmie się choćby jedną część, wszystkie pozostałe nie będą mogły działać. Zasada ta nie omija żadnego elementu samochodu, również pasa klinowego.

Specyfika pasa klinowego

Choć pas klinowy to niewielka część, ma ona kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania silnika samochodowego. Napędza bowiem różnego rodzaju elementy i umożliwia przez to ich poprawne funkcjonowanie. Tak niezwykle ważna funkcja sprawia jednak, że pasek klinowy podlega ścieraniu i z tego względu trzeba go wymieniać. Jeśli się tego nie zrobi, może to grozić niekorzystnymi konsekwencjami dla samochodu. Dlatego też warto wiedzieć, po jakim czasie użytkowania stary pasek klinowy należy zastąpić nowym.

Podkreślić trzeba, że pasy klinowe to nie jednorodna grupa elementów, lecz zróżnicowana klasa części, które charakteryzują się odmiennymi właściwościami. Ze względu na te rozbieżności w budowie różny jest też czas życia każdego z pasków klinowych. Dlatego też nie ma uniwersalnej zasady co do tego, po jakim czasie należy wymienić ten element. Każdy producent sam określa okres przydatności do zużycia. Miara wieku paska klinowego jest jednak taka sama dla każdego egzemplarza. Jest nią liczba przebytych kilometrów. Często oscyluje ona w granicach pięćdziesięciu tysięcy. Może również wynosić czterdzieści lub sześćdziesiąt tysięcy kilometrów, w zależności od jakości poszczególnego paska. Jak widać, dokładny czas użycia paska klinowego wynika więc z tego, jak intensywnie dany kierowca korzysta z danego samochodu.

Mimo że producenci określają deklarowany czas życia pasków klinowych, w rzeczywistości może on wynosić nieco więcej lub nieco mniej. Do pierwszej z tych sytuacji dochodzi dlatego, gdyż producenci mogą podawać termin nieco krótszy niż faktyczny. Robią tak, aby zapobiegać sytuacjom, w których pasek klinowy zepsuje się całkowicie przed upływem zadeklarowanego czasu. Wcześniejsza awaria tego elementu jest zaś w stanie wyniknąć z nieprzewidzianych uszkodzeń.

Wróć